• ĐH Kinh tế TP HCM công bố 2 ngành đào tạo mới

    ĐH Kinh tế TP HCM công bố 2 ngành đào tạo mới

    06.05.2015 | 14:08 PM

    Đó là ngành Kinh doanh thương mại và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được mở trên cơ sở nâng cấp 2 chuyên ngành đã có trước đây: Quản trị kinh doanh thương mại và Quản trị kinh doanh du lịch. 2 ngành này sẽ được tuyển sinh ngay trong năm nay.