• Bằng CĐ Mỹ có giá trị hơn bằng ĐH?

    Bằng CĐ Mỹ có giá trị hơn bằng ĐH?

    06:57 | 23/04/2014

    Người Việt từ trước tới nay vốn có văn hóa trọng bằng cấp. Bằng trung cấp thua bằng CĐ. Bằng CĐ bị coi rẻ hơn so với bằng ĐH. Học sinh tốt nghiệp phổ thông ra trường chỉ đi học CĐ khi bị trượt ĐH, và chỉ học trung cấp khi đến CĐ cũng trượt nốt.