Một đề tài khoa học của ĐH Mở được doanh nghiệp tài trợ

10:40 | 22/06/2016 | Tiêu điểm
   
Trường ĐH Mở TP HCM và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vừa ký kết hợp tác nhằm nâng cao chuyên môn, chương trình đào tạo sinh viên ngành công nghệ sinh học cũng như tạo điều kiện cho sinh viên trong khoa có cơ hội giao lưu và tiếp xúc với doanh nghiệp.

ho sinh viên Khoa Công nghệ sinh học; phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học theo yêu cầu; Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á xem xét, tiếp nhận sinh viên của khoa thực tập tốt nghiệp; Khoa Công nghệ sinh học thông tin rộng rãi trong sinh viên về tuyển dụng các vị trí mà công ty đang có nhu cầu theo đề nghị của công ty.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tài trợ nghiên cứu cho đề tài “Xây dựng quy trình phát hiện đồng thời nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột bằng kỹ thuật PCR-Reverse dot blot (PCR-RDB)” với kinh phí nghiên cứu 450 triệu đồng

N. Huy