• Cách tính điểm nguyện vọng 1, 2, 3 như thế nào?

    Cách tính điểm nguyện vọng 1, 2, 3 như thế nào?

    21:39 | 19/05/2014

    * Xin giúp tôi hiểu cách thu nhận học sinh vào lớp 10 công lập ( Thí dụ chỉ tiêu tuyển sinh của trường A là 100 em , trong khi số HS đăng ký nguyện vọng 1 vao trường A là 200 em , sau khi có kết quả thi , thì Trường A sẽ nhận HS có điểm thi từ cao nhất sau đó thấp dần xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu là 100 em phải không ? vậy còn thì đâu còn chỗ cho nguyện vọng 2 và 3 nữa????(huupk@yahoo.com)