Bảo hiểm thất nghiệp có nhiều thay đổi

11:44 | 05/12/2016 | Việc làm
   
Doanh nghiệp có sử dụng lao động, bất kể hợp đồng lao động thời vụ, xác định hay không xác định thời hạn cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp


Người lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại ngày hội việc làm

Người lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại ngày hội việc làm

Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm có hiệu lực, trong đó chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định trong Luật BHXH trước đây sẽ được chuyển sang Luật Việc làm. Theo đó, những quy định về BHTN có nhiều thay đổi so với trước.

Có lợi cho doanh nghiệp

Về mức đóng BHTN của doanh nghiệp (DN) dành cho người lao động (NLĐ) được quy định trong Luật Việc làm nhìn chung không có gì thay đổi. Đơn vị sử dụng lao động, NLĐ và nhà nước mỗi bên vẫn đóng 1% mức lương trong hợp đồng nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Trước đây, DN sử dụng dưới 10 lao động không phải đóng BHTN cho NLĐ. Nhưng theo Luật Việc làm, DN có sử dụng lao động, hợp đồng lao động thời vụ từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, hợp đồng lao động xác định hay không xác định thời hạn cũng phải đóng BHTN là 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN. Như vậy, việc lập thủ tục tham gia BHTN sẽ thuận lợi hơn. Bởi trước đây, khi lập thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ, các DN phải phân loại hợp đồng 12 tháng để đóng BHTN. Nhưng từ năm 2015, DN không còn phải làm việc này vì Luật Việc làm quy định đối tượng tham gia BHXH, BHTN là như nhau (có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên).

Theo các chuyên gia, quy định mới này có lợi cho DN và NLĐ. Bởi vì khi đóng 1% mức lương trong hợp đồng, DN không phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho NLĐ với mức mỗi năm nửa tháng lương. Ngoài ra, DN phải tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Theo Luật Việc làm, DN có thêm quyền lợi khi đóng góp vào Quỹ BHTN, đó là được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

Nhiều thay đổi dành cho NLĐ

Tuy không có nhiều thay đổi với các DN nhưng Luật Việc làm sẽ có nhiều thay đổi về điều kiện hưởng, mức hưởng cũng như thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) dành cho NLĐ.

Cụ thể: Mức hưởng TCTN bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Trong khi trước đây không có mức khống chế 5 lần này và điều này có thể ảnh hưởng đối với những người đang tham gia BHTN với mức lương lớn hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.

Ngoài ra, số tháng được hưởng TCTN cũng thay đổi: NLĐ đóng BHTN đủ từ 12 đến dưới 36 tháng thì được hưởng 3 tháng (quy định này không có gì thay đổi so với trước đây). Sau đó cứ đóng thêm đủ BHTN 12 tháng thì được cộng thêm 1 tháng TCTN. Cứ thế cho đến khi đạt mức tối đa một người được hưởng 12 tháng TCTN. So với trước đây, nếu đóng BHTN từ tháng thứ 36 là đã được lãnh 6 tháng lương thất nghiệp và tương tự với các mức sau đó. Còn theo Luật Việc làm, phải chờ đến khi đóng đủ 72 tháng mới lãnh được 6 tháng TCTN theo quy định.

Về giải quyết chế độ khi NLĐ có việc làm khi đang hưởng TCTN: Số tháng hưởng TCTN chưa nhận sẽ được bảo lưu để nhận cùng những lần thất nghiệp sau. Trong khi quy định trước đây là khi NLĐ đang hưởng TCTN có việc làm thì sẽ được hưởng TCTN một lần trên số tháng chưa hưởng còn lại.

Tạm dừng hưởng TCTN

NLĐ đang hưởng TCTN bị tạm dừng hưởng TCTN khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ không được hưởng tiền TCTN.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM - số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (08) 3514 7187 - 3514 7007

Nguyên Khôi