Chấm dứt và chuyển nơi hưởng TCTN

22:30 | 27/11/2016 | Việc làm
   
NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN vào những ngày của tháng đang hưởng TCTN thì NLĐ vẫn được hưởng TCTN của cả tháng đó


NLĐ có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

NLĐ có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian qua, Báo Người Lao Động nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc về thủ tục chấm dứt và chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để người lao động (NLĐ) hiểu rõ hơn những thủ tục này, báo xin giới thiệu chi tiết những thủ tục cần thiết để chuyển nơi hưởng BHTN.

Chấm dứt hưởng TCTN

Các trường hợp người NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng TCTN được bảo lưu thời gian đóng BHTN quy định như sau: Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

NLĐ được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau: Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà NLĐ được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật; có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; NLĐ thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà NLĐ được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của NLĐ.

Ngày mà NLĐ được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày NLĐ nhập ngũ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng TCTN theo các trường hợp quy định nêu trên, NLĐ phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng TCTN (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN vào những ngày của tháng đang hưởng TCTN thì NLĐ vẫn được hưởng TCTN của cả tháng đó.

NLĐ bị chấm dứt hưởng TCTN thuộc các trường hợp quy định nêu trên thì thời gian đóng BHTN tương ứng với thời gian còn lại mà NLĐ chưa nhận TCTN được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng TCTN tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng TCTN theo quy định. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng đã được hưởng TCTN theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng TCTN tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN.

Chuyển nơi hưởng TCTN

NLĐ đã hưởng ít nhất 1 tháng TCTN theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng TCTN đến tỉnh, thành phố khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN theo mẫu số 10 và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN.

NLĐ phải điền mẫu đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN, nộp quyết định hưởng TCTN, thẻ BHYT cùng đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN cho cán bộ tiếp nhận.

NLĐ nhận lại hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: Đề nghị chuyển nơi hưởng TCTN của NLĐ; giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng TCTN; bản chụp quyết định hưởng TCTN; bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng TCTN, quyết định tiếp tục hưởng TCTN (nếu có); bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng TCTN.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN, NLĐ phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến theo quy định của pháp luật.

Bảo lưu thời gian đóng BHTN

Bảo lưu thời gian đóng BHTN NLĐ được xác định như sau: Thời gian đóng BHTN được bảo lưu bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng BHTN đã hưởng TCTN. Các trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHTN được bảo lưu, bao gồm: NLĐ không đến nhận quyết định hưởng TCTN; khi NLĐ không đến nhận tiền TCTN; NLĐ có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN. Ngoài ra, bảo lưu thời gian đóng BHTN trong các trường hợp NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN theo quy định. NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHTN theo quy định có trách nhiệm thực hiện thủ tục bảo lưu thời gian đóng BHTN theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (08) 3514 7187 - 3514 7007.

Bài và ảnh: Nguyên Khôi