Hỗ trợ kinh phí đào tạo, học nghề cho người thất nghiệp

10:16 | 27/05/2016 | Việc làm
   
Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề

Người lao động qua đào tạo luôn có tay nghề cao và kiến thức vững
Người lao động qua đào tạo luôn có tay nghề cao và kiến thức vững

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quy định rõ: Người lao động (NLĐ) có thời gian đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) nếu có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) ở địa phương nơi NLĐ có nhu cầu học nghề.

Giải quyết hỗ trợ học nghề

Trung tâm DVVL có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của NLĐ để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình giám đốc sở lao động - thương binh và xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho NLĐ. Thời điểm bắt đầu học nghề của NLĐ sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày NLĐ hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định về việc hưởng TCTN của giám đốc sở lao động - thương binh và xã hội.

Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề trừ trường hợp theo quy định.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hỗ trợ học nghề, NLĐ vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hỗ trợ học nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của chủ tịchUBND xã, phường, thị trấn.

Sau 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với trường hợp theo quy định, nếu NLĐ không đến trung tâm DVVL để nhận lại sổ BHXH thì trung tâm DVVL chuyển sổ BHXH của NLĐ đó đến BHXH cấp tỉnh để quản lý.

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho NLĐ

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ như sau:

Đối với trường hợp khóa đào tạo được thực hiện tại cơ sở dạy nghề thì mức hỗ trợ kinh phí cụ thể cho đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của NLĐ được tính theo tháng, thời gian học thực tế, mức thu học phí của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nghề theo quy định của cơ sở dạy nghề nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Đối với trường hợp khóa đào tạo do người sử dụng lao động thực hiện thì mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cụ thể của NLĐ được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Đối với trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì mức hỗ trợ được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên thì tính là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

Mức hỗ trợ kinh phí học nghề

Mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Trường hợp NLĐ tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Đối với NLĐ tham gia BHTN tham dự khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do NLĐ tự chi trả. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. NLĐ có nhu cầu vui lòng liên hệ: Trung tâm DVVL TP HCM, số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (08) 3514 7187 - 3514 7007.