Người lao động buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

11:15 | 07/11/2016 | Việc làm
   
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến dưới 12 tháng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp


Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 và thông qua luật này, nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung có lợi hơn cho người lao động (NLĐ) khi hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Báo Người Lao Động trao đổi cùng ông Trần Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM, về những thay đổi này.

Phóng viên: Xin ông cho biết đối tượng nào buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định?

- Ông Trần Xuân Hải: Theo quy định, đối tượng bắt buộc tham gia BHTN là NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc: Không xác định thời hạn, xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ thì NLĐ và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN. NLĐ trong trường hợp nêu trên đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.

Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc HĐLĐ.

Theo quy định, người sử dụng lao động phải đóng BHTN như thế nào?

- Người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho NLĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHTN theo quy định và trích tiền lương của từng NLĐ để đóng cùng lúc vào quỹ BHTN.

Như vậy, những người đã tham gia BHTN thì điều kiện nào để được hưởng TCTN?

- NLĐ đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động HĐLĐ đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng (dương lịch) kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (làm việc), kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN với trung tâm dịch vụ việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

b. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

c. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d. Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

đ. Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e. Chết.

Tháng liền kề để được hưởng BHTN

Theo ông Hải, NLĐ đang đóng BHTN là NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức BHXH xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH. NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM - số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (08) 3514 7187 - 3514 7007.