Quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp

09:12 | 25/04/2016 | Việc làm
   
Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động tìm kiếm thông tin tại ngày hội việc làm
Người lao động tìm kiếm thông tin tại ngày hội việc làm

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc, người lao động (NLĐ) chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN. Đây là quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm.

Hồ sơ đề nghị hưởng TCTN

- Đề nghị hưởng TCTN theo mẫu do bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc: HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

- Sổ BHXH.

Giải quyết hưởng TCTN

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình giám đốc sở LĐ-TB-XH quyết định về việc hưởng TCTN của NLĐ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

NLĐ chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN được giám đốc sở LĐ-TB-XH quyết định hưởng TCTN thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng TCTN của NLĐ vào sổ BHXH và gửi lại NLĐ cùng với quyết định hưởng TCTN sau khi chụp sổ BHXH để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng TCTN của NLĐ được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

Chi trả TCTN: Tổ chức BHXH thực hiện chi trả TCTN tháng đầu tiên của NLĐ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN; tổ chức BHXH thực hiện chi trả TCTN cho NLĐ từ tháng hưởng TCTN thứ 2 trở đi trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng TCTN đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng TCTN đối với NLĐ. Trường hợp thời điểm ngày thứ 7 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả TCTN được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN trừ trường hợp theo quy định. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình giám đốc sở LĐ-TB-XH quyết định về việc hủy quyết định hưởng TCTN của NLĐ.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng TCTN, NLĐ vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng TCTN nếu thuộc một trong các trường hợp sau: ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của chủ tịch UBND phường, thị trấn.

Cộng dồn thời gian đóng BHTN cho lần tiếp theo

Thời gian đóng BHTN của NLĐ trong trường hợp hủy quyết định hưởng TCTN nêu trên được cộng dồn theo quy định tại khoản 1, điều 45 Luật Việc làm để tính cho lần hưởng TCTN tiếp theo. NLĐ có nhu cầu liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM - số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (08) 3514 7187 - 3514 7007.

Bài và ảnh: Nguyên Khôi