Quyền, trách nhiệm của NLĐ và người sử dụng lao động

11:13 | 16/11/2016 | Việc làm
   
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu người lao động tìm được việc làm thì phải thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp


Người lao động phải đóng BHTN đủ và đúng theo đúng quy định

Người lao động phải đóng BHTN đủ và đúng theo đúng quy định

Để người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm của mình trong quá trình đóng và hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), Báo Người Lao Động tiếp tục giới thiệu những quy định trong Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) áp dụng bắt buộc đối với NLĐ và người sử dụng lao động quy định trong Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Trách nhiệm của NLĐ

NLĐ có trách nhiệm: Đóng BHTN đủ và đúng theo quy định; thực hiện đúng quy định về tham gia BHTN; bảo quản, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định; NLĐ giao kết nhiều hợp đồng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động đang tham gia BHTN phải thông báo với người sử dụng lao động kế tiếp để tiếp tục tham gia BHTN theo quy định.

NLĐ nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, hỗ trợ học nghề theo quy định tại trung tâm dịch vụ việc làm (TT DVVL) khi có nhu cầu. Hằng tháng thông báo với TT DVVL về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng TCTN theo quy định. Ngoài ra, NLĐ nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp khi được TT DVVL giới thiệu trong thời gian hưởng TCTN.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, nếu NLĐ tìm được việc làm thì phải thông báo ngay cho TT DVVL nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN. NLĐ nhận thông báo về việc không được hưởng TCTN hoặc không được hỗ trợ học nghề, quyết định về việc hưởng TCTN, quyết định về việc hủy quyết định hưởng TCTN, quyết định về việc hỗ trợ học nghề, quyết định về việc tạm dừng hưởng TCTN, quyết định về việc tiếp tục hưởng TCTN, quyết định về việc chấm dứt hưởng TCTN, quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng BHTN theo quy định.

Thông báo với TT DVVL khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng TCTN theo quy định. Nộp lại thẻ BHYT khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng TCTN và trong trường hợp chuyển nơi hưởng TCTN theo quy định.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

lao động

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo quy định; từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về BHTN. Người sử dụng lao động có quyền khiếu nại, tố cáo về BHTN theo quy định của pháp luật và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở để thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHTN; xác định đối tượng tham gia BHTN, thực hiện trình tự, thủ tục tham gia BHTN, đóng BHTN đúng, đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản hồ sơ tham gia BHTN của NLĐ trong thời gian NLĐ làm việc tại đơn vị. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về BHTN. Ngoài ra, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin về việc đóng BHTN trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ yêu cầu; cung cấp bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc cho NLĐ chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN theo quy định.

Ngưởi sử dụng lao động thông báo với TT DVVL nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ LĐ TBXH. Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ LĐ TBXH chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện. Trước ngày 15-1 hằng năm báo cáo Sở LĐ TBXH về tình hình tham gia BHTN của năm trước. Tổ chức triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng NLĐ đã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo phương án đã được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về Sở LĐ TBXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo.

Quyền của người lao động

1. Nhận sổ BHXH có xác nhận đầy đủ về đóng BHTN khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Được hưởng các chế độ BHTN theo quy định.

3. Được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng TCTN, nhận quyết định hưởng TCTN theo quy định.

4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng BHTN; yêu cầu TT DVVL, tổ chức BHXH cung cấp thông tin liên quan đến BHTN.

5. Khiếu nại, tố cáo về BHTN theo quy định của pháp luật.

6. Các quyền khác theo quy định.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ TT DVVL TP HCM, số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (08) 35147187 - 35147007.

Nguyên Khôi