• Những lưu ý khi tham gia  bảo hiểm thất nghiệp

    Những lưu ý khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

    17:06 | 28/12/2016

    Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định