Tuyển sinh lớp 10: Nhiều học sinh giỏi chuyển hướng học trung cấp nghề

Tuyển sinh lớp 10: Nhiều học sinh giỏi chuyển hướng học trung cấp nghề

Từ chủ trương được “học kép” (vừa học văn hóa vừa học nghề hệ 9+3) cùng với việc các trường làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS đã giúp các em nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có định hướng tương lai rõ ràng, mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình