Trúng số, lộ tên: Phúc dễ thành họa

Trúng số, lộ tên: Phúc dễ thành họa

Cuộc sống xáo trộn, an toàn bản thân và gia đình bị đe dọa, khó xử lý với các mối quan hệ... là những chuyện thường xảy ra với những người trúng số độc đắc